The Wedding
The Wedding

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 45"x48"

Family Life
Family Life

The Kleins                                                                                                       Oil on Wood 48"x69"                                                                                                           

 

 

Living As One
Living As One

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x74"

Blind Faith
Blind Faith

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x74"

Being Here and There
Being Here and There

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x74"

Refugees
Refugees

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x74"

Temporary Dwellings
Temporary Dwellings

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x74"

The Landscape of Civilization
The Landscape of Civilization

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x72"

The Questions Posed by Time
The Questions Posed by Time

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x72"

Caspian
Caspian

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x72"

Points of Intersection
Points of Intersection

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x90"

One By Two
One By Two

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 30"x48"

Transition
Transition

The Kleins                                                                                           Enamel on Sheet Metal  30"x48"

What Grows In the Desert
What Grows In the Desert

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 45"x48"

The Shape of Fashion
The Shape of Fashion

Iris Klein                                                                                             Enamel on Sheet Metal 25"x48"

The Ways of Water
The Ways of Water

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 30"x48"

Landscape 1
Landscape 1

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 2
Landscape 2

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 3
Landscape 3

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 4
Landscape 4

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 5
Landscape 5

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 6
Landscape 6

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 7
Landscape 7

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 8
Landscape 8

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

The Ego and the Soul
The Ego and the Soul

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 9
Landscape 9

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 10
Landscape 10

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 11
Landscape 11

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

The Wedding
Family Life
Living As One
Blind Faith
Being Here and There
Refugees
Temporary Dwellings
The Landscape of Civilization
The Questions Posed by Time
Caspian
Points of Intersection
One By Two
Transition
What Grows In the Desert
The Shape of Fashion
The Ways of Water
Landscape 1
Landscape 2
Landscape 3
Landscape 4
Landscape 5
Landscape 6
Landscape 7
Landscape 8
The Ego and the Soul
Landscape 9
Landscape 10
Landscape 11
The Wedding

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 45"x48"

Family Life

The Kleins                                                                                                       Oil on Wood 48"x69"                                                                                                           

 

 

Living As One

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x74"

Blind Faith

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x74"

Being Here and There

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x74"

Refugees

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x74"

Temporary Dwellings

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x74"

The Landscape of Civilization

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x72"

The Questions Posed by Time

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x72"

Caspian

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x72"

Points of Intersection

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 48"x90"

One By Two

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 30"x48"

Transition

The Kleins                                                                                           Enamel on Sheet Metal  30"x48"

What Grows In the Desert

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 45"x48"

The Shape of Fashion

Iris Klein                                                                                             Enamel on Sheet Metal 25"x48"

The Ways of Water

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 30"x48"

Landscape 1

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 2

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 3

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 4

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 5

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 6

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 7

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 8

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

The Ego and the Soul

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 9

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 10

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

Landscape 11

The Kleins                                                                                             Enamel on Sheet Metal 5"x11"

show thumbnails